Hizmet Planı

Hizmet Planı

Site yönetimleri tarafından uygulamada hizmet planı yapılmaz. Site yönetimleri sadece işletme projesi üzerinde dururlar. Oysaki işletme projesi hizmet planının ekidir.

Planlaması yapılmayan her türlü hizmetlerde verimli sonuçlar elde edilmez. İşletme Projesi hazırlanmış olsa dahi planlama olmadığı için karışık bir düzen içinde hizmetler yürütülmeye çalışılır.

Hizmet planı, idari bir plandır. Amacı, toplu yapıda verilecek hizmetlerin iş operasyonunu/koordinasyonunu; personel, malzeme, eğitim, prosedürler dörtgenindeki yönetim organizasyonuyla, kat maliklerinin yaşam standardını/memnuniyetini gözeten ve gayrimenkulün değerini artırmayı hedefleyecek şekilde tanımlamaktır.

Sitedeki güvenlik, temizlik, teknik, peyzaj bakım, tesis yönetim hizmetleri ve muhasebe kayıt sistemi bu planda belli bir detayda yer alır.  Bu plan, sitenin yıllık bütçesinin azami %1’i kadar bir ayrılması yeterlidir. Plan, hazırlandıktan sonra sahaya uyarlanır. Düzenli olarak uygulandığında site bütçesinde asgari %20 kadar tasarruf sağlar.

Site saha çalışması yapıldıktan sonra KMK’da belirtilen asgari hizmetler, sitenin teknik yapısının ve standartlarının gerektirdiği hizmetler ile kat maliklerinin beklentisi olan hizmetler belirlenir. Bu çalışma sonucu, enerji, personel, malzeme ve ihtiyaçlar fiyatlandırılır. Çalışma tamamlandığında hizmet planı ve ekinde işletme projesi hazırlanmış olur.

Hizmet planından yoksun ya da böyle bir planı gereksiz gören site yönetimlerinin sonucu yaşananlar/yaşanacaklar;

  • Yüksek aidat
  • Sık sık demirbaş avansı toplanması
  • Ekstra avans toplanması

kaçınılmazdır. Bunların sonucunda ise;

  • Kat maliklerinin memnuniyetsizliği
  • Site içi kira fiyatlarının düşmesi
  • Sitedeki gayrimenkul değerinin düşmesi

yaşanacaktır.

Hizmet Planı yapılmayan sitelerde, yönetimler, böyle bir plan olmadığından, deneme –yanılma, yanılma –deneme yollu kalıcı olmayan çözümlerle ürete rek yönetim hizmetini verecektir. Bu da kat maliklerini ciddi maliyetlere katlanmak zorunda bırakacaktır.

Yönetim hizmeti outsource olarak bir şirketten alınmasa dahi hizmet planı ve işletme projesi konularında dışarıdan destek alınması kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacaktır.

İnsan Odaklı Hizmetler

Size huzurlu yaşantı sunabilmek İçin; İnsan odaklı Yönetim Sistemi kuruyoruz, hızlı çözümler üretiyoruz. Yüksek standartta hizmet almak için…

Scroll to Top